Miejsce Konferencji

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Z.Szafrana 4
65-516 Zielona Góra

Budynek A-10 (Hala)

Aula Wydziału Mechanicznego - im. Prof. dr hab. inż. Jerzego Mutwila - nr 044