Porządek obrad sesji naukowo-edukacyjnej
w dniu 31.03.2016 r.
Aula Wydziału Mechanicznego sala 044

 1. godz. 10.00 – 10.10. Rozpoczęcie konferencji.
 2. godz. 10.10 – 10.30. Referat: Przejęcie gospodarki niemieckiejprzez instytucje polskie. Formy organizacyjne. Efektywność działania – Prof. dr hab. Czesław Osękowski.
 3. godz. 10.30 – 10.50. Referat: KGHM Firma założona i skutecznie prowadzona przez kapitał polski. Stan dzisiejszy, kierunki rozwoju – Prof. dr hab. inż. Adam Bydałek.
 4. godz. 10.50 – 11.10. Referat: Polsko-niemieckie relacje gospodarcze w obszarze przygranicznym - Dr Jacek Robak.
 5. godz. 11.10 – 11.30. Przerwa. (w czasie przerwy kawa, kanapki, ciastka).
 6. godz. 11.30 – 11.50. Referat: Rola SSE w inspirowaniu tworzenia nowych firm – Artur Malec.
 7. godz. 11.50 – 12.10. Referat: Rolnictwo jako dział gospodarki polskiej na Zachodzie kraju po 1945 roku – Dr Jan Andrykiewicz.
 8. godz. 12.10 – 12.30. Referat: Handel hurtowy po 1989 roku na przykładzie ZRRT S.A.- Jacek Urbański.
 9. godz. 12.30 12.50. Referat: Istota koncepcji zrównoważonego rozwoju i przeszkody w jej realizacji – Prof. dr hab. Michał Stosik.
 10. godz. 13.00 – 13.30. Dyskusja.
 11. godz. 13.30 – 13.45. Referat: Zmiany demograficzne, a gospodarka w województwie lubuskim po roku 1950 - Mgr inż. Robert Zielonka
 12. godz. 13.45. Podsumowanie, zakończenie obrad.
 13. Wersja PDF do pobrania