Zdjęcia z Konferencji

70-LECIE GOSPODARKI POLSKIEJ

NA ZIEMIACH ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH.

PRZESZŁOŚĆ. TERAŹNIEJSZOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ

Zdjęcia KAZ